Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo Festdagstavla - en tavla som i färg berättar om känslan av årets Håbo Festdag

Håbo Festdagstavla - en tavla som i färg berättar om känslan av årets Håbo Festdag

Under dagen kommer besökarna att få möjlighet att ge sitt svar om Håbo Festdag i färg. Genom att svara på en fråga kommer var och en att få en färg som slängs på en målarduk. Allt eftersom dagen lider kommer en kaskad av färger att bilda ett mönster som också blir en åsikt om Håbo Festdag. Festdagstavlan är ett samarbete med Solhem husbilar och efter festdagen kommer tavlan att hängas upp på Fridegård med en förklaring till vad alla färgerna står för.

- Det är ett spännande grepp som jag hoppas blir en återkommande aktivitet där man för varje år kan se vad besökaren tyckte om årets festdag. Det vore fantastiskt om man om ett par år kunde stå i Fridegård och se tidigare års tavlor bredvid varandra och vad som skiljer dem åt. En slag enkätundersökning i färg, säger Dag Elfgren, projektledare för Håbo festdag.

Källa: Håbo kommun