Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Plogning och sandning i Håbo

Plogning och sandning i Håbo

image

Kommunen ansvarar för vägunderhåll på de kommunala vägarna, gång- och cykelvägarna. Insatserna vid snöröjning och sandning/halkbekämpning är uppdelat i skede 1 och skede 2 som utförs av totalt 22 enheter.

Arbetet under snöröjning och sandning/halkbekämpning är indelat i två skeden. Behovet av snöröjning och halkbekämpning bedöms av en samordnare som kallar ut de resurser som anses nödvändiga för det rådande väglaget.  Målet är att skede 1 ska vara snöröjt inom 6-7 timmar och skede 2 inom 12-14 timmar.

Skede 1
Startkriterier för skede 1 är att snöröjning påbörjas efter snöfall, vid ett snödjup på 5 centimeter (+-1 cm). Om det fortfarande snöar när det kommit 5-7 centimeter snö görs  en bedömning av väderläget innan snöröjningen påbörjas.

Vid skede 1 snöröjs: buss- och huvudgator/vägar, busshållplatser, högfrekventerade gång- och cykelvägar, parkeringar vid buss- och järnvägsstationen och centrum samt åtgärder vid skolor/förskolor och serviceinrättningar.

Skede 2
Startkriteriet för skede 2 är att snöröjning påbörjas efter snöfall vid ett snödjup på 7 centimeter (+-1cm). Om snöfallet fortsätter efter det har kommit 7-9 centimeter snö så görs en bedömning av väderleken innan snöröjningen påbörjas.

Vid skede 2 snöröjs: övriga gator och vägar, övriga gång- och cykelvägar.

Plogningskartor

Bålsta (länk till vår karttjänst)                   Skokloster (länk till vår karttjänst)

I kartorna är skede 1 markerat med rött och skede 2 markerat med blått.

Besöker du webben med mobilen? Se plogningskartor i PDF-format längst ner på sidan.

Sandning/halkbekämpning
Arbetet med sandning/halkbekämpning är indelat i samma två skeden som snöplogningen. För sandning av gator, vägar, gång- och cykelvägar och parkeringar används i huvudsak saltinblandad sand. På gångytor i centrum, serviceinrättningar och skolor/förskolor används halkstopp. Vid frosthalka och i preventivt syfte används salt på huvudvägnätet.

Bortforsling av snö
Bortforsling av snö sker på centrumparkeringarna, i övrigt så görs en bedömning om och när snövallar eller snöhögar ska flyttas eller transporteras bort. När snöhögar skymmer sikten görs en bedömning utifrån gatans storlek, trafikens hastighet och trafikmängd.

Snövallar i bostadsområden
Som fastighetsägare måste man vara beredd på att själv öppna snövallen vid sin infart. I samband med detta är det viktigt att inte skapa nya snövallar eller högar på trottoaren eller vägen.

Vissa trottoarer i bostadsområden snöröjs inte eftersom de utgör utrymmen som kan användas för att lagra/lämna den snö som röjts undan från gatan. Ofta är hastighet och trafikmängden så pass låg så att det inte medför några problem för gående att använda gatan.

Så här kan du underlätta snöröjningen
Små insatser gör stor skillnad och kan vara avgörande för en fungerande snöröjning. Vi är tacksamma om du exempelvis tänker på följande:
•Underlätta snöröjning genom att undvika parkering på bostadsgator. Tänk på att fordon får parkeras högst 24 tim på vardagsdygn, om inte annat anges om kortare parkeringstid.
•Parkera din bil på din egen tomt för bättre snöröjning och för att minimera snöhögar
•Skotta snön på din uppfart åt sidorna på den egna tomten
•Beskär buskar och grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter..
•Ställ dina kärl för hushållssopor så att plogbilen lätt kommer fram. Sopbilen har en räckvidd på 1,5 meter för upphämtning av sopkärlen.

Skador på din egendom tillföljd av snöröjning
Det kan hända att kommunens eller entreprenörens arbetsfordon och maskiner orsakar skador på bilar, staket eller annat. Skulle det inträffa bör ägaren genast anmäla vad som har hänt för att skadorna ska kunna besiktigas, dokumenteras och åtgärdas. Brevlådor placerade utanför tomtgräns ersätts inte. Kommunens ersättning utgår bara till de skador som skett innanför tomtgräns. Gör din anmälan via vår  felanmälan (länk till felanmälan).

Har du fler frågor om snöröjning och sandning/halkbekämpning?

Se  vanligaste frågor och svar (länk till FAQ).

Relaterade sidor & dokument

Plogningskarta Bålsta (PDF öppnas i nytt fönster)

Plogningskarta Skokloster (PDF öppnas i nytt fönster)

Källa: Håbo kommun