Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Två samarbetspartners är klara för etapp 1 i Bålsta centrum

Två samarbetspartners är klara för etapp 1 i Bålsta centrum

image

Nu är markanvisningstävlingen för etapp 1 i Bålsta centrum avslutad. Håbo kommun har skrivit avtal med Magnolia Bostad AB och Håbohus AB om att bygga bostäder och verksamhetslokaler och ett resecentrum i området.

I den första etappen för Bålsta centrum har avtal med Magnolia Bostad AB skrivits för kvarter 2 och 6 och med Håbohus AB för kvarter 7 och 8. Upplåtelseformerna kommer att vara både hyresrätter och bostadsrätter.

- Jag är väldigt glad över de avtal som vi nu har tecknat med två stabila samarbetspartners som vill vara med och utveckla Bålsta centrum enligt kommunens vision. Vi har ett bra och positivt arbetsklimat som borgar för ett gott samarbete för hela projektet som kommer att spänna över flera år, säger Märit Olofsson Nääs, projektledare för Bålsta centrum i Håbo kommun.

Nu kommer planavtal att tecknas och nu börjar också arbetet med att ta fram detaljplanen för den första etappen. Arbetet med att ta fram detaljplanen kommer att ta cirka ett år innan den är färdig för antagande och därmed laga kraft. Om allt går smidigt i den processen kan starten av markarbeten inom området bli synlig redan under 2016.

Källa: Håbo kommun