Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 4 maj kl 19.00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 4 maj kl 19.00

image

Fullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. Sammanträdet startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

•Årsredovisning 2014 för Håbo kommun
•Förslag till nya avgifter för Håbo bibliotek
•Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö, Skokloster
•Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en strandpromenad mellan Måttan i Häggeby och Skokloster slott
•Redovisning av berett medborgarförslag avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen, mellan väg 146 - korsning Ekillabadet
•Förslag till riktlinjer för systematiskt brandskyddarbete med tillhörande brandskyddsregler
•Förslag till ny taxa för fotvård från 2015-05-18
•Förslag till revidering av riktlinjer för individuella hjälpmedel - mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår samt ny avgift för rollator och eldriven rullstol
•Valärenden 

Samtliga kommunfullmäktigesammanträden kan ses via webben

Kommunfullmäktigesammanträdena sänds direkt via kommunens Bambuserkanal (http://bambuser.com/channel/H%C3%A5bo+kommun).
Du kan även se sammanträdena i efterhand via kommunens YouTubekanal (https://www.youtube.com/channel/UClR2sET06aMWwJdlxl457ZQ).