Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Bålsta centrum lyfts fram som lyckat exempel på internationell konferens

Bålsta centrum lyfts fram som lyckat exempel på internationell konferens

Energimyndigheten kommer att presentera projektet på den internationella konferensen ECEEE Summer study i Frankrike i juni. Håbo kommun och projektet Bålsta centrum kommer då att uppmärksammas som ett lyckat exempel på hur en mer promenadvänlig och bilsnål planering kan gå till.

– Energimyndighetens projekt ligger väl i linje med Håbo kommuns vision att utveckla Bålsta till en levande småstad som andas dynamik och puls. Håbo strävar mot att bli en fossilbränslefri kommun, där en väl genomtänkt planering av bebyggelsen minskar behovet av bilresor. Visionen utgör utgångspunkt i den planering som bedrivs i kommunen och Bålsta centrum är ett konkret exempel på hur Bålsta ska utvecklas till en levande småstad där närhet till kollektivtrafik, butiker och service skapar en bekväm livsstil utan att vara bilberoende, berättar Marie Pettersson, Samhällsplanerare på Håbo kommun.

– Det är jätteroligt att Håbo kommun och planeringen av Bålsta centrum uppmärksammas internationellt som ett lyckat planeringsexempel. Vår ambition är att människan snarare än bilen ska vara i fokus och att utvecklingen av området ska bidra till att Bålsta utvecklas till en livfull småstad, berättar Märit Olofsson Nääs, tf. plan- och utvecklingschef Håbo kommun.
Målsättningen är att den första detaljplanen ska antas i mars 2016 och att byggnationen kan komma igång våren 2017.

Mer information om Energimyndighetens projekt ”Bilsnål planering i en levande småstad” finns på: www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/uthallig-kommun/Energismart-planering/Bilsnal-planering-i-en-levande-smastad/

Läs mer om konferensen på: www.eceee.org/summerstudy

Rapporten som ligger till grund för Energimyndighetens presentation på konferensen. Rapporten är på engelska. (Word-dokument, 252 kb, öppnas i nytt fönster)

Källa: Håbo kommun