Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Första spadtaget för bostadsprojektet "glastomten"

Första spadtaget för bostadsprojektet "glastomten"

image

Onsdag den 1 juli klockan 10:00 tas första spadtaget för Håbo kommuns nya bostadsprojekt – totalt 110 lägenheter- tillhörande den så kallade Glastomten i Bålsta. Förmedlingen av lägenheterna startar under hösten 2015.

Inbjudna från kommunens verksamheter:
Kommunfullmäktiges ledamöter
Plan- och utvecklingsavdelningen
Byggavdelningen

Om projektet
Håbohus bygger 110 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök centralt i Bålsta. Lägenheterna är fördelade på sex huskroppar, två punkthus och fyra lamellhus. I ett av husen byggs två lokaler, till dessa lokaler söker man nu verksamhetsutövare.
Första inflyttning kommer att ske sommaren 2016 då två av de sex husen är klara, därefter etappvis inflyttning till och med vintern 2016/2017 då allt är färdigställt. Förmedlingen av lägenheterna kommer att starta under hösten 2015 på www.habohus.se.

Attila Gal
HåboPortalen