Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Nytt inlägg i Bålstacentrum bloggen

Nytt inlägg i Bålstacentrum bloggen

image

Just nu arbetas det för fullt med att färdigställa samrådsförslaget för detaljplanens första etapp. Många kreativa idéer har lett fram till det förslag som nu utarbetas. I blogginlägget får ni en liten förhandsvisning på den illustration över området som håller på att formas!

2015-09-10: Full fart framåt!

Hösten är här och nu är det verkligen fokus på att färdigställa samrådsförslaget för detaljplanen, etapp 1 Bålsta centrum. Mycket arbete ligger också på att färdigställa de utredningar som ligger till grund för förslaget. Till exempel riskanalys, bullerutredning, dagvattenutredning med mera. Därefter kan de skisser vi nu jobbar med färdigställas till ett förslag som vi kan gå ut på samråd med.

Den tidplan som gäller är att beslut om samråd ska tas av Kommunstyrelsen den 23 november. Detaljplaneförslaget kan sedan samrådas med myndigheter, sakägare och allmänheten under december-januari. Självklart kommer mer information att komma.

Jag tycker att samarbetet mellan kommunen och exploatörerna, Magnolia Bostad AB och Håbohus AB, har flutit på väldigt bra! En av våra största frågor har varit att höjdsätta vägar i området på ett bra sätt. Vi måste ju ta hand om de stora höjdskillnader som finns idag och sedan ta hänsyn till att det nya området skall vara tillgängligt för alla.

Många kreativa idéer har lett fram till det förslag som nu utarbetas och nedan får ni en liten förhandsvisning på den illustration över området som håller på att formas!

Arbetet med detaljplanen för etapp 6, befintlig centrumbyggnad och parkering är även det i startgroparna och förhoppningsvis kan det ta fart ordentligt nu under höst och vinter! Det ska bli kul att starta upp på flera fronter i detta spännande och komplexa projekt som vårt centrum innebär. Det finns många utmaningar på vägen, men de är till för att lösas!

Märit Olofsson Nääs
projektledare för genomförandet av Bålsta centrum.

Källa: Bålstacentrum bloggen