Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | En dejlig resa för Håboungdomar i vänortssamarbetet

En dejlig resa för Håboungdomar i vänortssamarbetet

image

Mellan den 2-4 oktober arrangerade Fredensborgs kommun i Danmark en konferens inom vänortssamarbetet mellan Nittedal i Norge, Ingå i Finland och Håbo i Sverige. Parallellt med konferensen bjöds ungdomar från länderna in.

På konferensen träffades ungdomar, tjänstemän och politiker från kommunens värnorter. Målet med vänortsaktiviteter är bland annat att skapa möten och utveckla nätverk över landsgränserna. 

Politiker och tjänstemän lyssnar till ungdomarnas önskemål
Under konferensen hade politiker och tjänstemän i uppgift att lyssna till ungdomarnas önskemål om vilka aktiviteter som borde arrangeras för att främja vänskapen mellan de nordiska länderna.

- De unga var positiva. De upplevde att de blev lyssnade på och kände att de var med och gjorde skillnad. De gjorde tummen upp för att de vänortsansvariga redan under samma helg började planeria två av aktiviteterna som de unga föreslagit, säger Marie Holmqvist, enhetschef Kultur och bibliotek i Håbo kommun.

Ny strategi skapar nya aktiviteter 2016
Under denna konferens utvecklades en ny strategi i det nordiska samarbetet för de kommande fyra åren där ungdomars delaktighet och engagemang kommer att ligga till grund. 

- Strategin gjorde ett omedelbart avtryck i planeringen för nästa år, då det beslutades att två aktiviteter som ungdomarna föreslog ska genomföras. 

Den ena aktiviteten äger rum i maj i Håbo med inriktning på spänning och teambuilding och den andra är en festival i Fredensborg med inriktning på musik, dans, teater kombinerat med kulinariska inslag, berättar Marie Holmqvist.

Positiva känslor och upplevelser
Den positiva andan märktes också på ungdomarna.

- Jag har haft jättekul! Jag har träffat nya människor och skapat band på bara två dagar. Vi fortsätter kontakten via sociala medier. Förhoppningsvis kommer de till Sverige nästa gång, berättar Melanie som deltog på konferensen.

- Jag kom med via Ungdomsrådet. Det var roligt att bli lyssnad på, få säga vad man själv vill och att få göra skillnad med sina egna idéer kring hur kommunerna kan lägga upp aktiviteter i vänortsamarbetet. I mötet med de danska ungdomarna upplevde jag att vi är olika, men i grunden väldigt lika. Åldersskillnaden mellan oss ungdomar spelade i slutändan ingen roll alls, säger Wilma som också deltog på konferensen.

Från Sverige deltog tio ungdomar, en politiker, två tjänstemän och en fritidsledare.

Attila Gal
HåboPortalen