Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Bålsta reningsverk tar emot 100 kilo skräp varje dag

Bålsta reningsverk tar emot 100 kilo skräp varje dag

image

9 av 10 tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten har tagit fram i samband med internationella Världstoalettdagen 19 november. Trots det fulspolar svenskarna stora mängder skräp. I Håbo kommun uppskattas mängden skräp som når Bålsta reningsverk en vanlig dag till cirka 100 kilo.

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. Ändå behandlar vi i alltför hög utsträckning våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten. 

Det nedspolade skräpet uppgår bara för Bålsta reningsverk till cirka 100 kilo per dag*. Och inte sällan orsakar det dessutom stopp i avloppet. Det som oftast spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops**. Anledningen till att många använder toaletten som papperskorg är lättja eller okunskap om hur skräpet tas om hand, visar en SIFO-undersökning***. 

- Alla partiklar som är större än 2 millimeter fastnar på våra galler och räknas som rens. Detta skickas vidare med sopbil till förbränning. Alltså är det, som jag brukar säga när vi har studiebesök, kortare väg att slänga skräpet hemma i papperskorgen. Framför allt är det billigare och miljövänligare för alla, säger Tobias Salomonsson, processingenjör, Bålsta reningsverk.

Fler siffror

29 % uppger att de spolar ner andra saker än kiss, bajs och toalettpapper. 

60 % av de som slänger skräp i toaletten gör det på grund av att de inte orkar göra rätt eller saknar kunskap om hur skräpet tas om hand. 

58 % i åldrarna 15-29 uppger att det "inte alls är ok" att slänga hygienartiklar i toaletten, jämfört med 89 % av respondenterna i åldern 65+. 


www.mittvatten.se kan du lära dig mer om hur vi tar hand om vårt vatten.

*100 kilo per dag är siffror från Bålsta reningsverks vägning av inkommande rens. 

** Källa: Svenskt Vatten, exempel på kemikalier som spolas ner är städprodukter och sminkbortagningsmedel.

*** SIFO-undersökning, telefonbuss vecka 41


Källa återvinningsstatistik: Sopor.nu (www.sopor.nu/Rena-fakta/Avfallsmaengder/Vi-aatervinner-allt-mer)

Attila Gal
HåboPortalen