Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Pomona äldreboende drivs i kommunal regi från och med 1 januari 2017

Pomona äldreboende drivs i kommunal regi från och med 1 januari 2017

image

Från och med 1 januari 2017 kommer Pomona Hus 2 att drivas i kommunal regi när Attendos avtal går ut. Det beslutade vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 8 december. Därmed kommer Hus 2 och Pomona Hus 4, samt Pomona restaurang och Pomona vaktmästeri att drivas av kommunen. Att samma utförare sköter båda husen ger flera samordningsfördelar, exempelvis kan personal arbeta i husen under samma arbetsgivare.

Attendo har ansvarat för driften av Pomonas äldreboende hus 2 sedan 2010. Avtalet går ut den 31 december 2016 och kan då inte förlängas ytterligare. Socialförvaltningens utgångspunkt har varit att driften av Pomonas äldreboende ska skötas av en och samma utförare då en sådan driftsform ger samordningsfördelar. En viktig fördel är att personalen får möjlighet att samverka mellan husen och ta vara på varandras kompetenser och erfarenheter. Det blir också möjligt att kunna samordna vikarier för båda husen. Det kommer att vara värdefullt för verksamhetsutvecklingen i båda husen.

Viktigt att se till personalen
Efter vård- och omsorgsnämndens beslut kommer personalen på såväl Pomona Hus 4 och Pomona Hus 2 att informeras. För personalen som arbetar i kommunal regi på Pomona Hus 4 fortsätter arbetet som tidigare. Personalen som arbetar på Pomona Hus 2 kommer att erbjudas att följa med över när verksamheten går över till kommunal regi.

- Vi kommer snarast att påbörja en dialog med Attendo kring övertagandet och lösa alla frågor på bästa sätt. Personalen i Hus 2 kommer att erbjudas att arbeta kvar i samma hus när verksamheten går över i kommunal regi. Personalen i Hus 2 känner till verksamheten med alla brukare, deras behov och rutiner. Det vill vi självklart värna om, säger Thomas Brandell, socialchef.

Attila Gal
HåboPortalen