Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Samverkansavtal stärker samarbetet ytterligare mellan Håbo kommun och Polisen

Samverkansavtal stärker samarbetet ytterligare mellan Håbo kommun och Polisen

image

Nu finns det en skriven överenskommelse att Håbo kommun och lokalpolisområdet Enköping/Håbo ska samverka i det lokala brottsförebyggande arbetet. Överenskommelsen gäller för hela kommunen och ingår dessutom i den länsövergripande verksamheten Tryggare Uppsala län. Fjolårets medborgarlöfte som gäller för den ökade tryggheten i Bålsta centrum är en del av överenskommelsen.

Den 8 februari skrev Per Nordenstam, kommundirektör och Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef under samverkanöverenskommelsen mellan Håbo kommun och lokalpolisområdet Enköping/Håbo. Genom samverkansöverenskommelsen ska Håbo kommun och polisen tillsammans arbeta för att öka förmågan att identifiera, förebygga och hantera sociala risker, social oro samt arbeta för en ökad medborgardialog. Genom egna eller gemensamma aktiviteter ska parterna arbeta för en minskad brottslighet, minskad droganvändning och för ökad hälsa, trygghet, jämlikhet och delaktighet i lokalsamhället. 

Medborgarlöftet mellan kommun och polis är en del i samverkansöverenskommelsen
Utifrån samverkansöverenskommelsen utarbetas en handlingsplan och medborgarlöften. Ett medborgarlöfte skrevs i november ifjol där Håbo kommun och polisen ska, genom flera aktiviteter under 2016 och 2017, arbeta tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bålsta centrum. Medborgarlöftet är en del av detta samverkansavtal.

Samverkansområden och samverkansforum
I överenskommelsen presenteras sociala riskfaktorer, säkerhet och trygghet samt fungerande samhällsfunktioner som tre viktiga samverkansområden. Arbetet kommer att skötas inom de samverkansforum som finns på tjänstemannanivå i kommunen och inom den länsövergripande verksamheten Tryggare Uppsala Län.

   -  Samma år som jag föddes – 1965, förstatligades Polisen från att ha varit en kommunal verksamhet. Polisen har med sin nya organisation som mål att förstärka samarbetet med kommunerna där medborgarlöften och samverkansavtal är ett led i detta arbete. Samverkan för Håbo kommuninvånares bästa är inte helt enkelt att göra men absolut nödvändigt. Vi är nu på god att utveckla det ännu mer tillsammans. Jag har stora förhoppningar att vi nu tillsammans kommer omsätta de höjda ambitionerna i konkret handling, säger Per Nordenstam, kommundirektör.