Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 februari klockan 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 februari klockan 19:00

image

Fullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. I anslutning till sammanträdet hålls allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

Utbetalning av partistöd för 2016
Motion om inrättandet av ett råd för integration, motionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD)
Svar på medborgarförslag: Utökad insyn och information inför viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av borgensåtagande
Svar på medborgarförslag: Behov av natthärbärge i Håbo kommun
Avfallsplan 2016-2025

Fullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. I anslutning till sammanträdet hålls allmänhetens frågestund.

Kompletta handlingar till sammanträdet finns att läsa digitalt via nedanstående länk och kan också läsas i kommunhuset. Åhörarexemplar finns att tillgå i anslutning till sammanträdet.

Se kommunfullmäktigesammanträdet live eller i efterhand på webben
Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Bambuserkanal. http://bambuser.com/channel/H%C3%A5bo+kommun

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige
Här kan du läsa kallelsen och handlingarna till måndagens kommunfullmäktige (.pdf)

Källa: Håbo kommun