Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Regnbågsvecka vecka 15 - med HBTQ-certifiering av flera verksamheter i Håbo

Regnbågsvecka vecka 15 - med HBTQ-certifiering av flera verksamheter i Håbo

image

Flera verksamheter i Håbo kommun HBTQ-certifieras och får genom detta verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna.

Verksamheterna simhallen, ishallen, biblioteket, fritidsgårdarna, avdelningen Kultur och livsmiljö samt skolsköterskor och kuratorer vid elevhälsa och Hälsoäventyret i Håbo certifieras. Totalt handlar det om cirka 50 personer som gått utbildning och den 14 april, under regnbågsveckan, certifieras verksamheterna av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter).

HBTQ-certifieringen är ett första steg för verksamheter som tänker normkritiskt, ger ett gott bemötande och skapar en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.
- Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. Det är något som vi vill se som en grundläggande självklarhet, säger Carina Lund, Håbo kommuns kommunalråd som även deltar på certifieringstillfället torsdagen den 14 april. 

Torsdag den 14 april klockan 17.30-20.00
Plats: Håbo bibliotek
• Regnbågstårta
• Invigning av Håbo biblioteks regnbågshylla
• Niclas Sandin och Isander Freiman från RSFL
• Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande
• Ester Roxberg, författaren till boken ”Min pappa Ann-Christine” (klockan 18.30)

Under veckan på biblioteket (11–16 april)
• Regnbågsflaggepyssel (alla dagar)
• Måla normkritiska superhjältar (alla dagar)
• HBTQ-quiz (alla dagar)
• Pinstillverkning med HBTQ-tema (tisdag 12 april, klockan 12.00-16.00)

Mål och syfte
En HBTQ-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna.
Genom utbildningen har verksamheternas kompetens inom frågor kring mångfald och mänskliga rättigheter höjts generellt och specifikt inom HBTQ, vilket har inneburit att verksamheterna förbättrat dess inkluderingsarbete.
Hur har certifieringen gått till?

Certifieringen har bestått av två huvuddelar. För det första en utbildningsinsats till all personal som omfattat en heldag och tre halvdagar. Utbildningen har bestått av en allmän kunskapsdel men även specialiserade delar riktat till de olika verksamhetsområden som deltagarna representerat. Utbildningen har varit processinriktad och innehållit stora delar där deltagarna fått vara aktiva.
Den andra delen har varit en genomgripande genomgång av de deltagandes organisationer ur ett normkritiskt perspektiv. Allt från intern/extern kommunikation, rutiner, styrdokument till lokaler, bemötande med mera har granskats och uppgraderats.

Läs mer på www.håbo.se/hbtq