Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Markanvisningstävling för märkesbyggnad i nya Bålsta centrum

Markanvisningstävling för märkesbyggnad i nya Bålsta centrum

image

Den 11 april startar Håbo kommun en markanvisningstävling för att utse det företag som vill bygga en märkesbyggnad i kvarter 9 i den första etappen av Bålsta centrum. Byggrätten uppskattas till cirka 5 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA).

I tävlingen kommer kommunen att bedöma förslagen utifrån bedömnings-kriterier som gäller gestaltning och hållbarhet samt markpris. Det företag som utses som vinnare i tävlingen och som i övrigt uppfyller givna tävlings-förutsättningar och kvalificeringskriterier får teckna markanvisningsavtal med kommunen. Beslut tas av Håbo kommuns kommunstyrelse i september 2016. Tävlingen pågår till den 31 maj.

- I den här markanvisningstävlingen har vi formulerat ett antal krite-rier som kommer att bedömas inom gestaltning och hållbarhet. Vår förhoppning är att detta ska hjälpa oss att utse det förslag som på bästa sätt bidrar till att stärka Bålstas identitet. Jag tycker att det här är mycket spännande och det känns väldigt roligt att starta den nya markanvisningstävlingen och se vilka förslag som kommer in och hur vi tillsammans kan bygga och utveckla det nya Bålsta centrum, säger Isabell Lundberg, projektledare.

All information finns på: håbo.se/markanvisningstävling

Läs även mer i Bålstacentrumbloggen: håbo.se/bålstacentrumbloggen 

Källa: Håbo kommun