Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Mjuka linjen (busslinje 304) får åter hållplats i direkt anslutning till Bålsta centrum

Mjuka linjen (busslinje 304) får åter hållplats i direkt anslutning till Bålsta centrum

image

Upplands länstrafik (UL) och Håbo kommun återinför Mjuka linjens hållplats i direkt anslutning till Bålsta centrum. Hållplatsen ligger vid Centrumgränd, ingången mot apoteket (se karta) och börjar användas från och med den 25 april.

– För äldre eller funktionshindrade kan den här typen av busslinje vara avgörande för att kunna besöka affären eller apoteket. I dialog med de kommuninvånare som brukar åka med Mjuka linjen har vi också förstått hur otroligt värdefull just den här placeringen av hållplats har varit för tillgängligheten, berättar Ulla Lindroth Andersson, chef för gatu- och parkenheten.

Hållplatsen flyttades under 2013 eftersom UL hade svårigheter med framkomligheten på platsen. Det var helt enkelt för många bilister som blockerade hållplatsen och det påverkade trafiksäkerheten.

– Nu har vi infört stoppförbud på hela vändplanen och utökat parkeringsövervakningen genom en extern aktör. Jag hoppas att alla fortsatt respekterar stoppförbudet, eftersom det är en förutsättning för att Mjuka linjen ska kunna stanna här, säger Ulla Lindroth Andersson.

Vad är mjuka linjen?
Mjuka linjen är en busslinje som är speciellt anpassad för funktionshindrade och äldre, men är bra för alla som vill resa lite lugnare, till exempel föräldrar som är hemma med barn. Bussarna är lätta att kliva på och har gott om plats för barnvagnar, rullatorer och rullstolar. 

Källa: Håbo kommun