Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Avrådan från bad vid Kalmarsandsbadet

Avrådan från bad vid Kalmarsandsbadet

image

(Fredag 22 juli 10:00) Provtagning av badvattnet vid Kalmarsandsbadet indikerar otjänligt vatten.Håbo kommun avråder därför från bad vid Kalmarsandsbadet.

Skyltar som avråder från bad sätts upp och personalen i kiosken informeras. Nytt vattenprov tas även. Resultatet av detta beräknas bli klart under måndagen (25/7). Vi informerar här så snart resultatet av de nya vattenproverna är klara.

Tjänligt vatten vid Krägga och Ekillabadet

Vattenproverna vid den kommunala badplatsen Ekillabadet och badplatsen vid Krägga visar dock på tjänligt vatten.

Vad innebär otjänligt vatten?

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

Läs mer på www.havochvatten.se/badplatsen samt på www.habo.se/badplats

Källa: Håbo kommun