Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Humana Omsorg AB driver Pomona Hus 2 från 1 februari 2017

Humana Omsorg AB driver Pomona Hus 2 från 1 februari 2017

image

Nu är avtalet skrivet mellan Håbo kommun och Humana Omsorg AB. Från 1 februari 2017 kommer Humana Omsorg AB att ansvara för driften av Pomona äldreboende hus 2.

Attendo har ansvarat för driften av Pomona Hus 2 sedan 2010. Avtalet går ut den 31 december 2016 och kan då inte förlängas för någon längre period. För att övergången mellan utförarna ska bli bra för alla parter kommer Attendos avtal att förlängas en månad. Det betyder att Humana Omsorg tar över driften från och med den 1 februari 2017. Personalen som idag arbetar på Pomona Hus 2 kommer att få frågan om de vill fortsätta att arbeta i verksamheten för den nya utföraren.

- Vi har haft ett mycket gott samarbete med Attendo under dessa år. Nu välkomnar vi Humana Omsorg AB som ny utförare för driften av Pomona Hus 2 och det ska bli spännande att se hur dem kan fortsätta att utveckla verksamheten, säger Thomas Brandell, socialchef.

Bakgrund
Attendo har ansvarat för driften av Pomonas äldreboende hus 2 sedan 2010. Avtalet går ut den 31 december 2016 och kan då inte förlängas ytterligare.

I februari beslutade vård- och omsorgsnämnden att Pomona Hus 2 skulle upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I juni beslutade vård- och omsorgsnämnden att Humana Omsorg AB skulle ansvara för driften från och med 1 januari 2017, det beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av två anbudsgivare. Den 29 september avslog Förvaltningsrätten ansökningarna om överprövning och gav Håbo kommun rätt att tilldela driften av Pomona Hus 2 till Humana Omsorg AB efter upphandlingen enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I oktober skrevs avtalet mellan Håbo kommun och Humana Omsorg AB.

Attila Gal
HåboPortalen