Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo får statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Håbo får statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Ett av Boverkets villkor för att få bidrag är att det i kommunen den 31 juli i år finns minst en folkbokförd nyanländ som har fått uppehållstillstånd under den senaste tolvmånadersperioden. Dessutom måste kommunen ha ett program för bostadsbyggande och en aktuell översiktsplan eller arbeta med framtagande av en ny. 

Ett annat villkor är att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. I Håbo kommun är det fler bostäder än så som har fått startbesked under perioden.

- I Håbo är det 143 nya bostäder som har fått startbesked under perioden 2015-08-01 till 2016-07-31. Kommunen har fått exakt 4 583 255 kronor från Boverket och det här statsbidraget ges till oss för att uppmuntra till ytterligare bostadsbyggande. Det känns väldigt roligt och kommer definitivt att underlätta för kommunen inför vårt fortsatta arbete, säger Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef på Bygg- och miljöförvaltningen i Håbo kommun.

Bidraget kan betraktas som ett generellt statsbidrag som tillfaller kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder och som dessutom tar emot många nyanlända.

Totalt har 111 kommuner i landet beviljats statsbidrag på totalt 1,84 miljarder kronor. I Uppsala län är det tre kommuner som har fått statsbidrag: Håbo, Knivsta och Uppsala.

Klicka här för att komma till Boverkets webbplats där mer information om statsbidraget finns.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Källa: Håbo kommun