Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Om planering av parkering och nya Bålsta centrum

Om planering av parkering och nya Bålsta centrum

image

Planerna med förtätning och stadsförnyelse i centrala Bålsta startade för flera år sedan. Det stora avstampet blev det planprogram för Bålsta centrum -från tätort till stad- som antogs i november 2012. Därefter påbörjades ett arbete med ett idé- och gestaltningsprogram som ska ligga till grund för hela stadsförnyelsen. Ett sådant program blev klart maj 2014.

Läs vidare i BålstaCentrumbloggen:
http://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/godkanda-detaljplaneprogram/balsta-centrum/balstacentrumbloggen.html


Källa: Håbo kommun