Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Vad ska rondellerna heta?

Vad ska rondellerna heta?

image

Håbo kommun växer, vilket innebär flera nya områden och gator. Bland den senaste bebyggelsen finns tre nya rondeller som ännu så länge saknar namn. Nu efterlyser kommunen Håbobornas förslag.

– Namnen på våra rondeller spelar roll för att känna sig hemma i kommunen. Syftet är att det ska gå lättare att hitta och att underlätta när man ger vägbeskrivningar, berättar Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef.

Håbo har sedan tidigare ett antal rondeller som pyntas, rosas och risas med jämna mellanrum.

– Rondeller handlar om trafiksäkerhet, omtanke om miljön och ekonomiskt tänk. Det är ett sätt att göra så att trafiken flyter på ett jämnt sätt och det minskar utsläppen. Sedan är det billigare för oss som kommun än att sköta drift och underhåll av trafikljus som kan krångla ibland. Dessutom är det ju lite trevligare också – eller hur?

Rondellerna som ska namnges
En namnlös rondell ligger på Centrumleden och ska fungera som infart till det nya bostadsområdet Väppeby äng, en annan finns vid nya bostadsområdet Frösundavik och den tredje ligger vid norra infarten till Västerskogs industriområde, i närheten av återvinningscentralen. 

Namnförslag lämnas senast den 10 november
Namnförslag tas emot skriftligt på Håbo bibliotek eller via håbo.se/rondellnamn från och med fredag den 13 oktober till den 10 november. Kommunens namngrupp kommer att besluta vilka förslag som passar bäst. Beslut om namn tas sedan av kommunfullmäktige.

Attila Gal
HåboPortalen