Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Destinys care slutar som utförare i hemtjänsten

Destinys care slutar som utförare i hemtjänsten

Destinys care har levererat hemtjänst, personlig omvårdnad och service, i centrala delarna av Håbo kommun sedan 27 mars 2017. Den sista avtalsdagen blir den 11 mars 2018. Socialchef Thomas Brandell beskriver att samarbetet med Destinys care fungerat väl och beklagar uppsägningen. 

Kommunen hjälper alla kunder med byte av utförare 
Varje kund hos Destinys care kommer att få fortsatt god vård hos någon av de övriga utförarna inom kundvalet. Samtliga kunder kommer nu personligen att kontaktas av biståndshandläggare för information om hur bytet av utförare kommer att gå till för just den kunden. 

I och med detta är Destinys care inte längre valbara för nya kunder inom hemtjänsten. 

De utförare man kan välja mellan är; 

•         Edna Care (service i hela kommunen)

•         Grannvård (service och omvårdnad i övriga kommunen, men inte i Skokloster och Häggeby)

•         Kärnhuset (kommunens egen regi för service och omvårdnad i hela kommunen)

Läs mer om kundval inom hemtjänsten på www.håbo.se/kundval 

Attila Gal
HåboPortalen