Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 1 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 1 oktober

image

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 1 oktober klockan 19:00. Sammanträdet hålls i Övergranssalen, kommunhuset i Bålsta

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Återrapportering av uppdrag om bullerutredning för kraftleden
  • Nya bestämmelser för föreningsbidrag
  • Svar på motion om miljövecka
  • Ett flertal medborgarförslag

Sammanträdet är öppet för allmänheten, åhörare hälsas välkomna. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 19:00.

Se kommunfullmäktiges sammanträde live eller i efterhand

Sammanträdet livesänds och kan också ses i efterhand på webben. Klicka här för att se sammanträdet

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde
Fullständig ärendelista med handlingar kan läsas här på kommunens hemsida. 

Klicka här för att läsa handlingarna

Handlingarna finns också att läsa i anslutning till sammanträdet.

Källa: Håbo kommun