Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Dalängens äldreboende - ett av landets mest omtyckta

Dalängens äldreboende - ett av landets mest omtyckta

image

I en artikel i Expressen lyfts Dalängens äldreboende i Håbo fram som ett av de bästa i Sverige. Dalängen hamnar på en delad åttondeplats i tidningens lista över landets bästa boenden.

Artikeln är baserad på Socialstyrelsens årliga undersökning om vad äldre personer tycker om äldreomsorgen. Frågorna handlar bland annat om kvaliteten på mat, lokaler, personal och aktiviteter.

- Det är mycket glädjande att vi har lyckats så bra med att få våra boendes och deras anhöriga och närståendes förtroende, att de är nöjda med den vård och omsorg som vi ger till dem som bor här på Dalängen, säger Matilda Norell enhetschef. Särskilt roligt är det att vi får toppbetyg i bemötande, förtroende och samarbete. Vi arbetar med att ha en god kommunikation och ett nära samarbete med de boende och med deras närstående om hur deras anhöriga har det. Det här resultatet som Expressen har lyft är helt och hållet personalen på Dalängens förtjänst.

I Expressens lista visas de äldreboenden som fått högst totalt poängsnitt av de enheter som har besvarat alla 21 frågor som sammanräkningen bygger på. På första plats kom Torsgården i Alvesta.

Här kan du läsa Expressens artikel

Här kan du läsa mer om Dalängens äldreboende

Mer om Socialstyrelsens undersökning
Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" på ett jämförbart sätt årligen sedan 2013. Undersökningen riktar sig till alla personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.

I 2018 års undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" fick 217 867 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. Av dessa svarade 56 procent (122 822 personer) på enkäten.

Klicka här för att ta del av hela undersökningen på Socialstyrelsens webbplats

Källa: Håbo kommun