Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Bra tillgång till information på Håbo.se

Bra tillgång till information på Håbo.se

image

Den årliga undersökningen som Håbo kommun gör enligt SKLs test för att mäta tillgänglig information på kommunala webbplatser visar att det finns bra tillgång till information på Håbo.se.

Årets mätning visar att Håbo kommuns webbplats Håbo.se får 83 av 100 poäng. Det är en minskning med en poäng från förra året då webbplatsen fick 84 poäng och 2 poäng från det uppsatta målet på 85.

-          Minskningen beror bland annat på att vi plockat bort information som inte är relevant på vår webbplats och att vi flyttat vissa sidor vilket kan ha gjort att de som genomfört testet inte hittat dem, säger André Karlsson webmaster på Håbo kommun. Men vi ser det fortfarande som ett mycket bra resultat, speciellt eftersom vi förra året ökade med 15 poäng.

Varje år utför Sveriges kommuner och landsting (SKL) en undersökning av Sveriges kommunala webbplatser för att mäta tillgången till information. 2018 meddelade SKL att de ska se över undersökningens tillvägagångssätt och har inte gjort någon officiell undersökning. Håbo kommun har valt att genomföra undersökningen ändå utifrån 2017 års underlag.

De områden som klarar sig bäst i undersökningen är ”Gator, vägar och miljö”, ”Förskola” och ”Tillstånd, näringsliv mm” som alla har uppfyller över 90% av frågorna. 

Lägst uppfyllnad får Sökfunktion där endast 66% av frågorna är uppfyllda.

-          Med över 2000 sidor på vår webbplats är det viktigt att sökfunktionen ger bra träffar. Vi vet att det finns brister och jobbar kontinuerligt med dem. Det handlar till exempel om att säkerställa att sidor och dokument som inte längre är aktuella avpubliceras. Både redaktörer och systemadministratörer lägger ett stort arbete på att förbättra resultatet för användarna utifrån de förutsättningar som finns.

Ser över mätningen
Håbo kommun har använt SKLs undersökning för att mäta måluppfyllnad för webbplatsen. När SKL nu valt att se över undersökning kommer även Håbo kommun att utvärdera om det är rätt undersökning att använda som underlag för att mäta måluppfyllnad.

-          Mätningen visar vilken information som finns tillgänglig, men inte om besökarna hittar den eller hur de upplever webbplatsen, säger André. Vårt mål är att skapa en så bra webbplats som möjligt för våra medborgare och besökare, då behöver vi skarpa och tydliga verktyg för att utvärdera webbplatsen.

Källa: Håbo kommun