Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Eldningsförbud i Håbo kommun och i hela Uppsala län

Eldningsförbud i Håbo kommun och i hela Uppsala län

image

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark.

Länsstyrelsen I Uppsala län beslutar att förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Uppsala län ska träda i kraft 2019-07-27 kl. 16.00 och gälla tillsvidare.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Trots eldningsförbudet är det tillåtet att grilla på sin egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. En fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är du som gör upp en eld, som är ansvarig för säkerheten – även när du använder iordningställda eldstäder.

Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Information på länsstyrelsens webbplats om eldningsförbudet

Håll koll med appen BRANDRISK

Brandrisken kan du följa i appen BRANDRISK Ute som är en applikation från DinSäkerhet.se.

Där finns även bra information om vad eldningsförbud betyder

Källa: Håbo kommun