Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Sprängning och krossning i Logistik Bålsta

Sprängning och krossning i Logistik Bålsta

image

I en del av Logistik Bålsta-området i Lundby pågår sprängning och krossning för att bereda marken inför byggnationen av ett stort lager. Företaget som sköter sprängning och krossning heter Bergbolaget i Götaland AB. Det finns sprängningstillstånd från polisen för sprängning klockan 7.00-19.00 måndagar till fredagar. Anmälan om krossningsverksamhet har anmälts till miljöavdelningen i Håbo kommun. Krossningsverksamhet får bedrivas klockan 7.00-19.00 på vardagar.

Sprängning och krossning sker utifrån när massor behövs för byggnation av lagret. Endast ett mellanlager av massor kommer att finnas eftersom massorna direkt ska användas i byggnationen av lagret. Behovet av massorna i byggarbetet reglerar när sprängningarna görs och därmed kommer sprängningarna inte vara regelbundna.

Innan sprängning sker varnar bolaget genom signaler (se bilden ovan).

Miljöavdelningen har varit i kontakt med bolaget för att få en så detaljerad tidplan som möjligt för att kunna informera på Håbo.se. Informationen kommer att vara så detaljerad som det bara går utifrån arbetsflödet i verksamheten.

Bolaget har anlitat en sakkunnig för att göra bullermätningar och mätningar planeras ske under nästa vecka.

För att motverka damning bevattnar bolaget krossmassorna med hjälp av så kallade vattendysor.

Buller från byggarbetsplatsen ska inte överskrida riktvärden från Naturvårdsverket för sådant buller. Se tabell här nedanför:

S‌å här många dB motsvarar olika ljud

Ljud dB

37 dB Viskning
52 dB Förarplats vid bilkörning på landsväg
65 dB Samtal
80 dB Storstadsgata
110 dB Diskotek
145 dB I närhet av jetplan

Här kan du läsa mer om Logistik Bålsta-projektet

Källa: Håbo kommun