Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Mattias Jonsgården – ny kommundirektör i Håbo

Mattias Jonsgården – ny kommundirektör i Håbo

image

Mattias Jonsgården blir från och med 14 september Håbo kommuns nya kommundirektör. Mattias har sedan mars 2020 arbetat som kommunens biträdande kommundirektör och från 1 september 2020 som tillförordnad kommundirektör.

Mattias har jobbat i Håbo kommun sedan april 2019 och började då som lokalförsörjningschef med uppdraget att leda och säkerställa kommunens nyttjande av lokaler för verksamheternas behov i förenlighet med politiken utifrån en lokalförsörjningsplan.

I sina roller som lokalförsörjningschef och biträdande kommundirektör har han arbetat nära såväl kommunledning som förtroendevalda. 

Som kommundirektör ser Mattias som sitt främsta uppdrag att bidra till en effektiv och kompetent ledning i Håbo kommun. Viktiga ledord för honom i detta är transparens, tydlighet och långsiktighet. 

-  I och med att jag har jobbat en tid i Håbo kommun där jag har haft insyn i alla förvaltningar känner jag mig trygg att ta mig an uppdraget som Håbo kommuns kommundirektör. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med våra invånare, företag, föreningar, tjänstepersoner och förtroendevalda där vi tillsammans utvecklar och förvaltar kommunen, säger Mattias Jonsgården. 

- Jag är jätteglad att kunna erbjuda Mattias tjänsten som Håbo kommuns nya kommundirektör. Vi har haft Mattias hos oss en tid där många av oss har arbetat tillsammans med honom. Han har bra kännedom om kommunen, det arbete vi gör nu och står inför längre fram. Med Mattias kompetens, tydlighet och lugn är jag säker på att vi kommer få en bra ledning, utveckling och struktur, säger Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun. 

Källa: Håbo kommun