Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Skoklosters Slotts Vänners stipendium utdelades i söndags

Skoklosters Slotts Vänners stipendium utdelades i söndags

image

Skoklosters Slotts Vänners stipendium på 20 000 kr går i år till Ingrid Larsson Haglund - för värdefulla insatser för förståelsen av kök och hushåll under 1600-talet

Ingrid Larsson Haglund är inredningsarkitekt SIR/MSA, utbildad vid Konstfack i Stockholm och har även studerat historia och arkeologi vid Göteborgs Universitet. Sedan många år tillbaka bedriver hon arkivforskning kring hushållning, trädgårdar och inredning under den svenska stormaktstiden.

Ingrid Larsson Haglund är bosatt och verksam på Visingsö.  I böckerna ”Grevarna Brahes Vinterbok” (1999) och ”Per Brahe den yngres Wijsingsborgh” (2004) beskriver hon inredningen och hushållet på Visingborgs slott under Per Brahe den yngres tid. I grevens eget bibliotek, som sedan 1680-talet förvaras på Skoklosters slott, har hon studerat kokböcker och funnit recept och kostråd.
På Läckö slott har hon medverkat i utställningar om matvanor och bordskultur, dokumenterat i boken.”Greve Magnus kök och hushåll på Läckö” (2008).

Skoklosters slotts Vänförening är en ideell förening som bildades 1998 med syftet att öka kunskapen om och intresset för Skoklosters Slott – en av världens mest unika barockslott med dess mångfacetterade och enastående samlingar. Föreningen delar årligen ut ett stipendium, öppet för alla som gör eller har gjort betydande insatser för utvecklingen av Skoklosters Slott samt studerande i konst, historia eller ekonomi vid något av landets universitet och högskolor.

Skokloster i slutet av augusti 2011