Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Hans Söder tilldelas Håbo Kulturstipendium år 2011

Hans Söder tilldelas Håbo Kulturstipendium år 2011

image

Vi belönar Hans enastående insatser för det lokala kulturlivet i vår närhet men också för initiativtagandet till Jan Fridegårdpriset med avsikt att rikta omvärldens intresse mot kommunen.

Bildningsnämnden beslöt 1 november att tilldela Hans Söder Håbo Kulturstipendium år 2011. Bildningsnämndens motivering är att Hans Söder - genom sitt mångåriga intresse för kultur och hembygd, sitt stora engagemang att sprida kunskap - på ett betydande sätt bidragit och utvecklat kulturlivet i Håbo kommun.

Den nyblivne stipendiaten uttryckte förvåning men framförallt mycket stor glädje när Werner Schubert, ordförande i Bildningsnämnden meddelade att han tilldelats Håbo Kulturstipendium. Hans har under många år och på olika sätt bidragit till kulturlivet i Håbo. Många känner till hans arbete i Håbo Kultur & Hembygdsförening, hans insatser för Fridegårdsmuseets utveckling och synliggörande samt inte minst i egenskap av initiativtagare till Jan Fridegårdpriset. I somras genomförde Hans ett utomhuspedagogiskt matkulturprojekt på Fridegårdsmuseet i Övergran, där han tillsammans med ett 60- tal skolbarn odlade och skördade grönsaker och kulturväxter. I projektet ingick också matlagning och provsmakning samt en särskild guidning med fokus på mat och dryckesvanor för 100 år sedan.

Kultur & Fritid arrangerar stipendieceremonin som sker 12 november på Bildningscentrum Jan Fridegård. Programmet bjuder på många händelser - trubadurerna Velcro Empire, vi bjuder barn och unga på teaterföreställningen ”Artiklarna” av Gottsunda Dans & Teater, barn från Träningshus 1 gästspelar i föreställningen. Vi bjuder alla besökare på mingel och bubbel!
Ceremoniprogram 12 november på Bildningscentrum Jan Fridegård

Café Fridegård öppet                                                                        kl 12.00-15.00

Gottsunda Dans & Teater kör teaterimpro                                            kl 13.00-15.00

Trubadurerna Velcro Empire spelar i caféet                                           kl 13.00-15.00

Prisutdelning på Håbo bibliotek med efterföljande mingel                      kl 13.30-15.00

Teaterföreställningen ”Artiklarna” av Gottsunda Dans & Teater               kl 15.00-16.00

 

Håbo kommun