Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Manifestation för fortsatt tillgång till stränderna för allmänheten

Manifestation för fortsatt tillgång till stränderna för allmänheten

image

Söndagen den 13 november kl. 18:00 tändes många eldar längs stränderna i vårt avlånga land för att påminna om de hot som finns mot våra orörda stränder. I Håbo tände Naturskyddsföreningen en vårdkase vid strandängarna nedanför Idealbyn, Skokloster samt bjöd på underhållning, budskap och förtäring (korv, bröd och saft).

Kören Klosterlikören bjöd inledningsvis på skönsång, bl.a. Evert Taubes "Änglamark". Bygdehistorikern Hilding Wejdsten, som forskat mycket i Skoklosterbygdens historia, berättade om de närliggande torpen Hummeldal och Österkvarns historia. Därefter höll Naturskyddsföreningens ordförande Håkan Nihlman ett brandtal där han bl.a. jämförde exploateringsprojektet Skokloster Sjöstad med den fiktiva nöjesparken "Deutschneyland" i Hasse Alfredsons och Tage Danielssons film "Äppelkriget" samt uppmanade deltagarna att skriva till Länsstyrelsens planenhet och begära att Håbos stränder får utvidgat strandskydd (mer än 100 meter) fr.o.m. 1 januari 2015. Därefter proklamerades strandängarna nedanför Idealbyn som "Folkets naturreservat". En skylt på plats avtäcktes av unge Filip Malmlund med namnet "Hummeldal - Österkvarns naturreservat". Manifestationen avslutades med att eldslukaren Xibaldi höll en 20 minuter lång eldshow.

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening