Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Natur för alla i Håbo

Natur för alla i Håbo

image

Fantastisk natur är vi bortskämda med i Håbo. Tyvärr är många av naturupplevelserna inte tillgängliga för alla. Håbo kommun och Upplands-stiftelsen har därför tillsammans med Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Håbo (HSO Håbo) undersökt vad som behöver göras för att underlätta för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av vår fantastiska natur. Några åtgärder har genomförts under projektet och fler åtgärder planeras.

Projektets utgångspunkt är den enkätundersökning som genomfördes för att belysa vilka behov och önskningar som HSOs medlemmar har vad gäller att vara i naturen.
Svaren på enkäten visar att medlemmarna vill ströva, promenera eller bara vara i naturen. Det de behöver mest för att komma ut och vara i naturen är lättframkomliga stigar och vägar, anpassade toaletter och mer information.
Utifrån resultaten på enkäten har projektet valt att prioritera vissa anpassningar på Granåsen. Det ska bli mer tillgängligt vad gäller stigar, toalett och information. En redan genomförd åtgärd är den handikappanpassade torrtoaletten som nu finns vid Kvarnkojan. Denna toalett är alltid öppen och tillgänglig.

För att fortsätta anpassningen har projektet beviljats medel för att förbättra den stig som går mellan Kvarnkojan och parkeringen vid slalombacken. På så sätt blir det möjligt att med till exempel barnvagn, rullstol och rullator att ta sig till Kvarnkojan utan att behöva använda motionsspåret.

Rapporten finns på kommunens hemsida www.habo.se/natur_for_alla