Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Nytt samarbete kring turismfrågor

Nytt samarbete kring turismfrågor

image

I slutet av oktober genomfördes ett första möte med kommunens turistaktörer som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen.

Ett tiotal av kommunens besöksmål fanns representerade när man diskuterade hur Håbo ska kunna locka fler besökare och hur samarbetet mellan aktörerna kan utvecklas.

Håbos turismkoordinator Jenny Lindberg inledde mötet och sedan berättade Caj Nyman från Turismakademien om utbildningar som turistaktörerna kan ta del av och hur man genom Turismakademien samarbetar i hela länet.

Under kvällens gruppdiskussion framkom många bra idéer om hur besöksnäringen kan utvecklas i Håbo, och utifrån detta kommer man nu jobba vidare med gemensamma krafter. Idéerna och synpunkterna kommer också att finnas med som underlag för den kommunala turiststrategin som är under utformning.

Källa: Håbo kommun