Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Hela Håbo läser – den nya läsrörelsen

Hela Håbo läser – den nya läsrörelsen

image

Den 23 september går startskottet för Hela Håbo läser – Håbo bornas nya läsrörelse. Varje läsår är en ny författare eller bok i fokus.

Hela Håbo läser är en ny läsrörelse som drivs av Håbo bibliotek. Syftet är att skapa läslust, fördjupa läsupplevelsen och erbjuda läsgemenskap. Till varje läsår väljer biblioteket ut en bok eller ett författarskap, som vi kopplar till pro-gramverksamhet – till exempel läsecirklar, öppna samtal och föredrag.

Fridegård – ett självklart val
Att välja författare först ut till Hela Håbo läser var inte svårt. Jan Fridegård blev det självklara valet för 2013/14. Hans texter rör sig i uppländska miljöer, tar avstamp i det självupplevda och är ofta lätta att ta till sig. Han är traktens mest kända författare, samtidigt som många inte vet så mycket om honom. Dags att ändra på det sistnämnda!

Enkelt att vara med!
Genom att läsa Fridegård är man med i Hela Håbo läser. Mervärdet är möjlig-heten att fördjupa sin läsupplevelse och delta i en läsgemenskap. Fridegårds böcker finns redo att lånas ut (eller laddas ner!) till alla lässugna Håbobor!

Startskott & läsmingel måndag 23 september kl. 18.00
Hela Håbo läser Fridegård invigs måndag 23 september kl. 18.00 på Håbo bibliotek. Då får man veta mer om vem Fridegård var och varför man ska läsa hans böcker.

Hela Håbo läser: arrangemang under hösten

  • Torsdag 10 oktober kl. 19.00 Den vita piskan – om statarsystemets framväxt. Lars Olsson, professor i historia vid Växjö universitet, föreläser om statarsy-stemets framväxt under 1800-talet.
  • Torsdagar 17 oktober och 14 november kl. 13-14. Läsecirkel Hela Håbo läser Fridegård
  • Fredag 15 november lö. 12-13 Vi snackar Fridegård! Öppet samtal om Fridegårds böcker.
  • Torsdag 20 november kl. 19.00. I vikingarnas spår i Håbotrakten. Inga Ullén, 1:e antikvarie/senior curator på Statens historiska museum, föreläser.

Källa: Håbo Håbo kommun