Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Första spadtaget till nya lägenheter på "glastomten"

Första spadtaget till nya lägenheter på "glastomten"

image

Onsdagen den 1 juli togs det första spadtaget på ”glastomten” i centrala Bålsta. Här ska Håbohus 110 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök.

Lägenheterna är fördelade på sex huskroppar, två punkthus och fyra lamellhus. I ett av husen byggs två lokaler, till dessa lokaler söker man nu verksamhetsutövare.

Första inflyttning sker sommaren 2016 då två av de sex husen är klara, därefter etappvis inflyttning till och med vintern 2016/2017 då allt är färdigställt. Förmedlingen av lägenheterna kommer att starta under hösten 2015 på www.habohus.se.

– Håbohus planerar att bygga ca 330 lägenheter i Bålsta under fem år, den första etappen i denna plan inleds nu. Detta är startskottet till en stor förändring i Bålsta, till att någon kan få sitt första boende, till att någon kan få ett tillgängligt boende men framförallt till att skapa 110 nya bostäder. Det är en positiv händelse för Bålsta och för bolaget, säger Leif Zetterberg (C) ordförande i Håbohus.  

Leif tryckte på knappen för den sprängning som fick symbolisera det första spadtaget. För att man skulle se sprängningen och få en bra effekt hade man ställt en påse mjöl på platsen.

– Vi ligger i en expansiv region och det är ett friskhetstecken när man ser grävmaskiner, byggkranar och byggnadsarbetare i full fart med att skapa de bostäder som vi verkligen behöver. Detta bostadsområde kommer att bli en entré till det nya Bålsta centrum som börjar byggas om några år. En bostad är grunden för ett bra liv, för ung som för gammal. Därför gläder det mig extra mycket när fler får den möjligheten här i Bålsta säger kommunalrådet Carina Lund (M).

Attila Gal
HåboPortalen