RIK förskola

image

Håbo kommun är i uppstartsfasen med projektet RIK förskola som ska gynna barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. RIK står för reflekterad, identifierad kvalitet.

Allt började med att Gärd Roxin, språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo, gjorde ett studiebesök i England i september 2014. Studiebesöket ägde rum på en skola som hade en så kallad dyslexia friendly school-certifiering vilket innebär att skolan är anpassad för dem som har svårigheter med att skriva och läsa. När Gärd kom hem från resan väcktes idén om att tidigt lyfta kompetensen och kunskapen kring vad som är bra språk-, läs- och skrivutveckling – redan i förskolan. Även litteraturförskolor som finns i Mölndal har inspirerat till detta projekt där man sett goda resultat.

- Att tidigt satsa på god språkutveckling har enligt forskning visat sig gynna barnen på ett mycket positivt sätt och gör skolgången senare i livet lättare och mindre komplicerad, säger Anna H Walterholm som är verksamhetschef för förskolan.

Det är på grund av detta som projektet RIK förskola nu är i uppstartsfasen där Gärd är projektledare. Nu i november börjar etapp 1 i projektet där projektgruppen ska ta fram kriterier för språket i förskolan. I projektgruppen sitter tre förskollärare, bibliotekets barnbibliotekarie och en pedagog från språkoteket.

Projektgruppen kommer att jobba med detta fram till sommaren. Efter det ska tre pilotavdelningar på olika förskolor i Håbo ta del av projektet, titta på kriterierna och göra en egen handlingsplan. Projektet är utformat så att avdelningarna kan anpassa det utifrån just deras förutsättningar och resurser samtidigt som alla ska sträva åt samma mål – att få en certifiering och bli en RIK förskola.

Attila Gal
HåboPortalen