Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Håbo firar blåvitt grannland med rödbladig björk

Håbo firar blåvitt grannland med rödbladig björk

image

Tisdagen den 16 maj får Håboborna ett helt nytt inslag i kommunens trädbestånd. Gatu- och parkenheten sätter spaden i jorden och planterar en gänglig finsk rödbjörk på Dalvägen. Det är för att uppmärksamma Finland som i år firar 100 år av självständighet. Rödbjörken blir den enda i sitt slag i Håbo kommun.

När frågan väcktes om hur Håbo kommun skulle uppmärksamma att Finland 100-årsjubilerar som självständig nation 2017 kom idén om den finska rödbjörken upp.

– Rödbjörken är en mutation med blad som är gröna vid lövsprickningen men sedan byter färg och blir blodröda, säger Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef. 

Medlemmarna i den finska samrådsgruppen blev entusiastiska över förslaget.

– Sverigefinnarna i gruppen ser fram emot det finska inslaget i Håbos gatubild, säger Risto Hurskainen, verksamhetsutvecklare för den finska verksamheten i Håbo kommun.

Gatu- och parkenheten anlägger samtidigt en liten park på Dalvägen med parkbänk och planteringar av perenner och buskar. 

– Platsen på Dalvägen nära Nybyggets förskola är noga utvald, eftersom den inte påverkas av projektet med nybyggnation i centrum. Parken kan bli en plats för vila och återhämtning för Håbobor under lång tid framöver, säger Ulla Lindroth Andersson.

Hon är på plats vid invigningen, liksom kommunalrådet Carina Lund som håller tal. Musikskolan spelar och barn från Gröna Dalens förskola sjunger. 

Attila Gal
HåboPortalen