Hem | Övriga Nyheter | Omvärlden | Staten stäms för FRA-lagens kränkningar av medborgerliga rättigheter

Staten stäms för FRA-lagens kränkningar av medborgerliga rättigheter

image

Liberaldemokraternas ordförande, Michael Gajditza, stämmer staten vid Stockholms tingsrätt för brott mot Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

FRA-lagen har på olika sätt kommit att aktualiseras under den senaste månaden.

I den stämningsansökan som i tisdags lämnades in till Stockholms tingsrätt yrkas skadestånd med stöd såväl av skadeståndslagen och Europakonventionen som EU:s rättighetsstadga avseende den kränkning av kärandens medborgerliga rättigheter som FRA-lagen påstås utgöra.

I stämningsansökan, som med bilagor omfattar närmare 750 sidor, ges en utförlig beskrivning av på vilka olika sätt som käranden menar att FRA-lagen står i strid med EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och bl.a regeringsformen.
Hela stämningsansökan återfinns här: http://www.svemykon.se/filearea_16.html

Attila Gal
Håbo Portalen

Läs mer
Svensk Myndighetskontroll
Liberaldemokraterna
FRA lagen / Wiki