Hem | Övriga Nyheter | Sport | I väntan på det 14:e Vikingarännet den 12 februari

I väntan på det 14:e Vikingarännet den 12 februari

image

Den ostadiga väderleken i början på året har varit oroande med tanke på hur isarna skall bli till den 12 februari när det är tänkt att det 14:e Vikingarännet skall genomföras. 2016 kördes loppet den 14 februari på en rundbana mellan Eriksund och Roparudden. Det var en bana på 40 km som kördes två varv med start och mål i Sigtuna. I år hoppas man att kunna genomföra loppet med start vid Skarholmen i Uppsala och mål i Hässelby.

I mitten av januari stabiliserades väderläget något. Det var kalla, både dagar och nätter. Så här sade Generalsekreterare för Vikingarännet Anders Tysk den 15 januari, om möjligheterna att kunna genomföra Vikingarännet i år.

– Isläget ser bra ut för Vikingarännet. Stabil is, med undantag för Erikssund och vattnen runt Munkholmen (utanför Kairobadet) ligger idag 15/1 från Uppsala till ett par km söder om Kungsängen. Vädret talar om minst någon veckas frysning innan nästa snöfall. Därför växer istjockleken och våra plogningsresurser kommer att kunna sättas in vid nästa snöfall.

Antalet anmälda är alltid lågt fram till ett par veckor innan loppet. Vi har inte nått upp till 500 anmälda ännu. Med en bra bana och goda väderförutsättningar räknar vi med att kunna bli upp mot 3000 deltagare. Som vanligt startar motionsklassen i Uppsala och går i mål, om isarna medger i Hässelby. Tävlingsklassen har start och mål i Sigtuna.

Världens längsta återkommande skridskolopp på naturis
Vikingarännet har ställts in fem gånger sedan starten 1999 på grund av dålig is. Nu hoppas man dock på att det skall kunna genomföras och då hela sträckan från Skarholmen i Uppsala till Hässelby den 12 februari.

Det var så här det började: Vikingarännet inspirerades av Elvastadsloppet i Holland. De senaste fyra gångerna det genomförts var 1963, 1985, 1986 och 1997. Med anledning av de ytterst få holländska isvintrarna sökte man alternativa platser för skridskolopp. 1997 besökte därför en delegation holländare Stockholm. Svenska värdar för besöket var bland andra Anders Tysk och Björn Nilsson. Frågan var om det var möjligt att arrangera ett långlopp på skridsko i Stockholmsområdet. På uppdrag av dåvarande SIS (Stockholm Information Service) gjordes en förstudie för att utröna möjligheterna att arrangera långlopp i Stockholmsområdet. Förstudien visade att den enda intressanta sträckan för ett lopp var mellan Uppsala och Stockholm. Längre väster ut ligger de stora mälarfjärdarna och de lägger sig senare och är osäkrare än de övriga delarna av Mälaren. Att åka flera varv på en mindre sjö var aldrig aktuellt.

Efter kontakt med långfärsskridskoklubbarna i Stockholm, SMHI, Sjöfartsverket, fritidsfiskeklubbar samt Stockholms hamn visade det sig att det många vintrar har funnits tillräckligt med is för att genomförande skulle vara möjligt. På grundval av förstudien gav SIS klartecken till att gå in med en förlustgaranti och Vikingarännet kunde förverkligas. Också Uppsala kommun gick första året in med en förlustgaranti. Minst 90% av åkarna bedömdes komma från långfärdsskridskogrupperna. Men loppet måste också vara attraktivt för tävlingsåkarna för få rätt status i skridskovärlden. Därför gick Friluftsfrämjandet och Svenska Skridskoförbundet in som arrangörer. Källa: http://vikingarannet.com/om-vikingarannet/historik.

Tommy Hildorsson