Hem | Övriga Nyheter | Ungdom | Håboungdomar med fokus på framtiden

Håboungdomar med fokus på framtiden

image

Temat för årets demokratidag för unga i Håbo var - Min Framtid. Demokratidag och Hearings är ett forum för inflytande och möjlighet för ungdomar mellan grundskolans årskurs 7 till gymnasieskolans årskurs 3 att göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Under dagen presenterade de 45 eleverna som deltog många idéer och kloka förslag till politiker och tjänstemän.

Demokratiarbetet i Håbo utvecklas successivt. En viktig del i utvecklingsarbetet är hur elevernas handlingsplaner överförs till kommunens budget- och beslutsprocess samt hur dialogen kring förslagen hålls levande mellan politiker, tjänstemän och ungdomar. Många av ungdomarnas förslag är frågor som i dialog kan redas ut då det kan handla om missförstånd eller bristande information.

Förbättringsförslag från ungdomsdemokratidagen med tema ”Min framtid”, i kort sammandrag

    Bålstatillägget ska tas bort eller kringgås genom att exempelvis sänka priserna eller sätta in bussar (en förutsättning om ungdomar ska stanna kvar i Bålsta)
    Stor inomhushall till handboll, fotboll, innebandy, basket med flera verksamheter samt konstgräsplan. Bra läktare ska finnas med tillgång till café
    Dirtbike – Cross – BMX – bana
    Fler aktiviteter som exempelvis – paintball, laserdome, konserter, gokart, bra biograf, äventyr i simhallen, crossbana, skottramp (ishallen) och bättre skidbacke
    Ta hit fler affärer, utöka utbudet
    Marknadsför Håbo, mer och bättre turism
    Bättre feedback från lärare, fler individuella samtal med lärare för att veta hur man utvecklas inom ämnet
    Att det fortsätter satsas på ungdomar
    Lättare att få körkort genom att möjliggöra fler körtider)
    Att det finns jobb till alla
    Bättre information om arbetstillfällen och praktikplatser – webbsida – SACO mässa – besöka universitet m.m.
    Snyggare tydligare bättre hemsida med kalendarium och aktuell information i gymnasieskolan, elev- och lärarblogg. En bättre allmän struktur som stöd i förberedelser i olika ämnen. Ex. fysik, kemi, biologi, matte och svenska
    Fler billiga hyresrätter för ungdomar
    Inför ett ungdomsgymkort under bemannade tider på gymet i centrum – Fitness 2h
    Mer engagerade och motiverade lärare – fler motiverade elever som sprider positivt rykte om skolan. Ger möjlighet att utöka programutbudet på BCJF

Nu återstår det att dokumentera allt från dagen, få alla handlingsplaner på plats och förbereda för den första hearingen då förslagen ovan kommer att bearbetas ytterligare. Hearing 1 sker onsdagen den 23 november och Hearing 2 sker onsdag 28 mars 2012.

Källa: Håbo kommun