Hem | Övriga Nyheter | Ungdom | Liv och Hälsa Ung 2011

Liv och Hälsa Ung 2011

image

Undersökningen Liv och hälsa ung har genomförts av Landstinget i Uppsala län i samarbete med länets kommuner vartannat år från och med 2005. Det ger möjligheter att följa trender i hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.

År 2011 gick cirka 11 000 elever i Uppsala läns grundskolors årskurser 7 och 9 samt gymnasiets årskurs 2. Enkäten besvarades individuellt i klassrumsmiljö och 2011 var svarsfrekvensen 81 procent.

Foldern är helt ny och den har arbetats fram i samverkan med länsstyrelse och de olika samordnarna i kommunerna. Tryckta exemplar kommer och ska spridas i vår till skolor, pedagoger, föräldrar, socialtjänst, ungdomsmottagning, idrottsklubbar, bibliotek, VC, polis med flera olika aktörer kommunen samverkar med.

Läs foldern här: Alkohol Narkotika Dopning Tobak Håbo kommun.pdf

Källa: Håbo kommun