Hem | Övriga Nyheter | Ungdom | Årets demokratidag i Håbo

Årets demokratidag i Håbo

image

I måndags den 1 oktober 2012 var det Demokratidag för barn och ungdomar i Håbo. Ett 50-tal elever från årskurs 7 på högstadiet till 3 på gymnasiet träffades på Lastberget. Där fick de diskutera och komma med förslag och synpunkter på vad de vill förbättra i kommunen.

Dagen började med en genomgång av kommunalråd Agneta Hägglund om vad demokratidagen hitintills gjort för skillnad i kommunen. Eleverna delades in i sju grupper där de tillsammans med två-tre tjänstemän fick ta fram punkter över vad de anser som bra och mindre bra i kommunen. Temat under dagen var Mitt Håbo. De politiker som var där fick observera diskussionerna för att ta in vad ungdomarna anser är viktigt. Tillslut hade grupperna ett antal handlingsplaner med sig till återsamlingen där en röstning gjordes för att få fram de tre mest prioriterade förslagen på vad som kan förbättras i Håbo. Dessa blev:

- Ett sportcentrum/idrottshall
- Aktivitetscafé för ungdomar 16+
- SL-kort till alla gymnasieelever

Det röstades även om vad temat för nästa års demokratidag ska vara, och det blev ”Min fritid – sport och idrott i Håbo”.

Allt detta ger politiker och tjänstemännen i Håbo kunskap om vad ungdomarna tycker om saker och ting och ger även möjlighet till skolorna att utveckla sin demokratiundervisning.

Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator
Håbo kommun