Hem | Politik | Håbomoderaterna tar de nya målen på allvar och satsar i den riktningen i budget 2012

Håbomoderaterna tar de nya målen på allvar och satsar i den riktningen i budget 2012

image

Inför kommande års budget har nya mål arbetats fram och alla tycks vara överens om att de är bra.

De tre övergripande målen som gäller från nästa år är:

-       barn och unga skall ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande,
-       förtroendet för Håbo kommun ska öka
-       Håbo kommun skall vara en hållbar tillväxtkommun.

Vid gårdagens kommunstyrelse presenterade Moderaterna en alternativ budget för år 2012.   
– Vår budget tar avstamp i god ekonomisk hushållning och de nya målen som arbetats fram för Håbo kommun, berättar Carina Lund, gruppledare i kommunstyrelsen. Hon fortsätter, majoriteten verkar inte ta vare sig ekonomin eller målen på allvar men för oss är de utgångspunkten i budget 2012.

Vi Moderater satsar på framtiden och skjuter till:

•     5 miljoner till skollyftet
•     4 miljoner till datorer för barn i åk 1-3
•     5 miljoner till skolbiblioteken
•     3,7 miljoner för utökning av Kämpeskolan för yngre elever
•     1,5 miljoner för utökning av planavdelningen. Detta för att kunna arbeta mer med stadsplaner och därmed också kunna få igång den bostadsbyggnation som behövs för både unga och äldre.
•     2 miljoner till underhåll av gator
•     2 miljoner till underhåll av lokaler
•     2,2 miljoner till utökad nattpersonal på Pomona
•     1,2 miljoner för att förstärka hemtjänsten

Nina Lagh
Gruppledare för Moderaterna i Håbo