Hem | Politik | Att få bo ihop borde gälla alla - men.....

Att få bo ihop borde gälla alla - men.....

image

...detta är inte helt sant! Faktiskt är det så att vår kommun kan bestämma att nu, när din livskamrat är sjuk, så får ni inte bo ihop längre! Trots att ni har levt ett helt liv tillsammans så får ni inte fortsätta, därför att en av er är sjuk. Vår kommun nedvärderar äldre människors självklara rätt att leva tillsammans även de sista åren.

Vuxna individer som fattat beslut, stått på egna ben, uppfostrat barn och påverkat samhällets utveckling ska inte längre vara säkra på att få leva ihop även sista sträckan i livet. Kommunen kan besluta om splittring av er efter ett långt liv, eller som man säger ”vi har inte valt det”!

Jag kallar detta respektlöshet och en skymf mot varje vuxen individ. Och det här vill vi ändra på. Vi kallar det parboendegaranti – alltså en garanti för ett äldre par att bo tillsammans även om den ena partnern är sjuk och behöver vård.

Det borde ju vara en självklarhet! Ett sådant beslut har tagits i flera andra kommuner oavsett politisk färg. Så det är dags även för Håbo kommuns politiker att visa respekt för alla på samma villkor!

Håkan Welin
Folkpartiet