Hem | Politik | Nytt tandvårdsförslag för patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning

Nytt tandvårdsförslag för patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning

Förslaget innehåller två delar:

- förebyggande åtgärder till personer som löper risk att få en försämrad tandhälsa på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning, t.ex. människor som är muntorra på grund av långvarig läkemedelsbehandling, har genomgått strålbehandling i öron-näsa-hals-munregionen eller genomgår dialysbehandling


- personer som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, priset för patienten blir max 900 kronor per tolvmånadersperiod, dvs. samma som hälso- och sjukvårdsavgiften

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska betala ut det särskilda tandvårdsbidraget, men behandlande tandläkare eller tandhygienist ska utreda och identifiera vilka patienter som har rätt till stöd. (Källa: SKL)

Av Håkan Welin (FP)