Hem | Politik | Företagandet och kommunen – del 1 av 3

Företagandet och kommunen – del 1 av 3

Satsningen framåt måste bygga på mindre företag. Det är de små och medelstora företagen som har den största tillväxtpotentialen. Eftersom utvecklingen är beroende av att de mindre företag som finns expanderar, anser vi att det är viktigt att kommunen inrättar enkla, tydliga och snabba beslutsvägar. Ju mindre byråkrati desto fler jobb.

Vi vill göra det lätt att vara företagare i kommunen när det gäller sådant som infrastruktur, tillståndsfrågor, upphandling, bygglov och kontakter med kommunledningen. Därför behöver vi effektivisera servicen till företagen, vi behöver förbättra och korta ner handläggningstiderna, och processen behöver förtydligas och vi behöver utveckla e-tjänsterna.

Många företagsföreträdare lyfter fram infrastruktur och trafik som högsta värde för företagarna. Men även frågor som plan och bygg, industri och näringsliv, infrastruktursatsningar, tillstånd och tillsyn är exempel på områden inom kommunen som direkt påverkar företagens verksamhet. Liksom upphandlingssystemet.

Men det finns även verksamheter som indirekt påverkar. Som kultur- och fritidsfrågorna, vård- och omsorg samt skola och barnomsorg. De har också betydelse för attraktionen hos vår kommun. Det är därför viktigt att hela kommunen genomsyras av ett beteende som ger god och effektiv service till företagen. Att arbeta sektorsövergripande med tillväxt- och utvecklingsfrågorna blir i det här sammanhanget oerhört angeläget. De flesta, för att inte säga alla förvaltningar har inverkan på företagens villkor.

Boendet är en viktig faktor som har betydelse för kommunens förmåga att attrahera nya människor. Bostadsmarknaden och dess utveckling påverkar möjligheterna för eftertraktad kompetens att skaffa tillfredsställande boende, både ifråga om funktionssätt, miljö som byggandet. Men även miljön kring bostäder och variation är en viktig kommunal uppgift som medverkar till att kommunen blir en attraktiv bostadsort både sommar och vinter. Detta underlättar företagens personalrekrytering och ger kommunen intäkter genom en ökad befolkningstillväxt. Här har vi i Håbo kommun mycket att göra!
Artikeln finns utförligare i www.hakanwelin.wordpress.com

Håkan Welin
Folkpartiet
www.malardalsregionen.blogspot.com
www.liberalaforetagare.se