Hem | Politik | Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet

Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet

Vid kommunfullmäktige i Håbo den 28 febr föreslogs och beslutades att direktionen skall utökas med ytterligare 6 ersättare. Ingen motivering varför gruppen måste fördubblas lämnades.

De nya regler som antogs med 21 röster mot 20 säger också att arvoden och ersättningar till medlemmarna i direktionen skall bestämmas av direktionen. Jag vet ingen annan politisk församling där de som direkt är berörda beslutar om sina egna arvoden och förmåner.

Direktionen för räddningsförbundet är och arbetsgivarpart gentemot de anställda inom räddningstjänsten. Därför är det ytterst olämpligt att Owe Fröjd, som är facklig ombudsman för brandmännen, kan sitta som ordinarie ledamot i direktionen.
Sammantaget innebär dessa förhållanden att vår gemensamma räddningstjänst kommer att kosta mer än vad som var tänkt från början. Åtminstone föreligger risk för detta.  

Göran Eriksson
Håbo Centerparti

---------------------------------------------------------------------------------------

Kommentarer överförda från gamla hemsidan

Re: Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet! (Medelbetyg: 1)
av Anders_Nilfjord Torsdag, 03 mars, 2011 kl. 20:31
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande)

Kan inte annat än instämma i din oro. Jag tycker att det är konstigt att ingen i vänstermajoriteten reagerar på det faktum att direktionen beslutar över sina egna arvoden. (Men kliar du min rygg så kliar jag din)

Jag bävar för de kommande årens vänsterstyre där kostnaderna kommer att skena och ge kommunen i ännu sämre förutsättningar för framtiden.

Anders Nilfjord
gruppledare
Folkpartiet Liberalerna Håbo


[ Besvara denna kommentar | Radera ]

    Re: Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet! (Medelbetyg: 1)
    av AgnetaHägglund Torsdag, 03 mars, 2011 kl. 21:47
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
    Enköping och Håbo har under den förra mandatperioden bildat ett Kommunalförbund för räddningstjänsten.
    Direktionen består av:

    Bengt-Åke Gelin M ordförande, Enköping
    Sven-Åke Haglund S, Enköping
    Jan Fredriksson C ,Enköping

    Agneta Hägglund S  vice ordf Håbo
    Owe Fröjd BÅP Håbo
    Christer Liden M Håbo

    Ersättare:
    Monica Hallgren C Enköping
    Peter Book M Enköping
    Magnus Westerluind MP Enköping

    Thomas Lindström S Håbo
    Karl- Henrik Nanning M Håbo
    Sven Svanström BÅP Håbo
    Grunden för direktionens arvoden är grundat på Håbo kommuns regler för arvode IBB inte av Enköpings regler som grundar sig på riksdagsarvode. Detta fastställdes när direktionen bildades.
    Det senaste beslutet i direktionen skedde på mötet 2011 01 19 med samma beslutstexter som tidigare och med en uppräkning av IBB.
    Fullmäktige i respektive kommun fastställer "sina egna" arvoden och direktionen är ett eget KF för räddningstjänsten.

    Om respektive fullmäktige i Håbo och Enköping anser att direktionen inte klarar sin roll att fastställa sina arvoden så kan ju fullmäktige i kommunerna bestämma att KF ska besluta om detta i fortsättningen. Detsamma gäller även antal ledamöter, vi har tagit beslut om att under mandatperioden utvärdera förbundsordningen och antal ledamöter och finner vi att antalet är "för många" så är det direktionens målsättning att ändra Förbundsordningen.
    Det viktigaste är dock att göra detta i samverkan eftersom vi är två kommuner som ska fatta ett gemensamt beslut.

    Till sist vill jag bara kommentera Anders uttryck "Vänsterstyre".
    Som du kan utläsa av från vilka partier som ledamöterna representerar och vem som innehar ordförandeposten så förstår jag inte ditt påståeende om vänsterstyre.

    Agneta Hägglund    [ Besvara denna kommentar ]

        Re: Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet! (Medelbetyg: 1)
        av Anders_Nilfjord Fredag, 04 mars, 2011 kl. 20:41
        (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
        Du skriver att fullmäktige i respektive kommun kan besluta om att ändra så att fullmäktige beslutar om arvoden, det var ju precis det vi försökte göra på senaste fullmäktige men ni ville inte ha det så.

        När det gäller min kommentar om vänstermajoritet så handlar det inte i första hand om detta specifika ärende utan mer om en allmän oro för hanteringen av skattemedel, där detta är en del.

        Anders Nilfjord        [ Besvara denna kommentar ]

            Re: Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet! (Medelbetyg: 1)
            av AgnetaHägglund Fredag, 04 mars, 2011 kl. 22:18
            (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
            Anders,
             eftersom det är en förbundsordning som ska godkännas i respektive kommun så är det viktigt att det är förankrat och att man är överens om förslagen till beslut innan det läggs fram för respektive fullmäktige. Det kan ju inte vara så att Håbo kommun fattar ett beslut om förbundsordningen och Enköpings kommun ett annat. I det här fallet så har förbundsordningen hanterats i KSAU och KS och ingen kommentar eller annat förslag har kommit fram under den tiden. Jag kommer att ta upp frågan på nästa direktionsmöte och jag har även meddelat ordförande i direktionen om era åsikter.

            Agneta Hägglund


            [ Besvara denna kommentar ]

    Re: Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet! (Medelbetyg: 1)
    av Hakan Fredag, 04 mars, 2011 kl. 16:54
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
    Jag kan inget annat än att hålla med Anders Nilfjord och Göran Eriksson. Anders uttryck "kliar du min rygg så kliar jag din" är symtomatisk för hur giriga politiker jobbar. Att påstå att man ska utvärdera utnämningarna under mandatperioden betyder att det kan dröja 4 år av ryggkliande innan det rättas till. Förstår inte heller varför direktionen själva ska bestämma sina egna arvoden som då automatiskt riskerar att stiga i höjden, men så har det blivit av reformen där kommunen har självstyre och bestämmer sina egna arvoden på alla politiska plan.

    Håkan Sundström


    [ Besvara denna kommentar ]