Hem | Politik | Öppen fråga till vårt kommunalråd Agneta Hägglund

Öppen fråga till vårt kommunalråd Agneta Hägglund

image

I förordet till årsredovisningen 2010 för Håbo Kommun skriver du citat ”Vi ser med spänning fram emot Skipark – en etablering som inte bara är viktig för Håbo Kommun utan för hela regionen” slut citat. Vad menar du?

Vi som har analyserat Skipark360:s affärsplan kan konstatera att det rör sig om ett luftslott från början till slut, vilket vi också informerat Dig och kommundirektören om vid besök hos er på kommunen.
Lite sund skepsis är inte att förakta – men vi är djupt oroade över att Du och Dina rådgivare saknar förmåga till större insikt i det ekonomiska äventyr som luftslottet Skipark360 skulle innebära för oss skattebetalare. Detta luftslott har redan kostat kommunens skattebetalare ett större belopp trots dina uttalanden om att det inte kommer att kosta kommunen en krona. Oförsvarligt!

Är politik alltför viktig för att enbart anförtros politiker? Skola 2000 och konstgräsplanen tyder på detta.

Jan-Eric Hernkrantz     Wello Roo     Lars Öjdahl