Hem | Politik | Kan inte Håbo skolförvaltning tolka den nya skollagen?

Kan inte Håbo skolförvaltning tolka den nya skollagen?

image

Det verkar som om Håbo skolförvaltning och kommunledning inte kan tolka den nya skollagen. Den nya skollagen kom till för att förbättra kunskaperna i våra skolor och förskolor, men Håbo skolförvaltning tolkar den så, att lagen ska tillämpas till att bli en försämring och möta den kvallite som kommunal verksamhet bedriver.

Jag har även tagit del av skolförvaltningens motivering daterad den 1/12, skriven av Maria Tilly, varför de tolkar lagen som de gör och förhindrar föräldrakooperativet Vikingen att använda sig av jour lista, där föräldrar ställer upp när personalen är frånvarande, måste vara fel och försämrar bara verksamheten som definitivt inte är den nya lagens intensioner.

Ett annat fall där skollagens intensioner misstolkas av skolförvaltningen är den oro som f.n. finns i våra grundskolor, där löser förvaltningen problemen genom att köpa in hörlurar till barnen som känner sig störda av buset på lektionerna i stället för att sätta in resurser. I en klass på Futurum är oron så omfattande att föräldrar fått ta ledigt från sina arbeten för att stävja oron i klassen, flera barn gråter hemma efter skolan och uttrycker sin vantrivsel och vill inte gå till skolan. Barnens föräldrar hade ett möte i september, för att tillsammans med rektor utarbeta en åtgärdsplan för att stävja oron på lektionerna. Den planen som rektor var ansvarig att följa har inte gjorts, lösningen blev att de barn som kände sig störda fick hörlurar att använda. En åtgärd som aldrig har provats i någon annan del av landet utom här i Håbo, bara den åtgärden visar hur skolförvaltningen tolkar den nya skollagen.  I reklambladet ”Håbo idag” december nummer, står det att i ”Futurum är arbetsro en förutsättning för en god lärmiljö” vilket inte är sant och är en helt felaktig marknadsföring av våra skolor i kommunen. Ansvarig utgivare borde kolla sanningshalten i vad kommunen distribuerar ut till medborgarna.

Håkan Sundström

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta har hänt:

HP 29 nov 2011 - Håbo kommun sätter stop för Vikingens Förskolas föräldraengagemang

SFS 2010:800 Skollagen

SFS 2010:801 Lag om införande av skollagen (2010:800)