Hem | Politik | Bålsta vårdcentral

Bålsta vårdcentral

image

När vårdcentralen i Bålsta bjöds ut till upphandling bjöd MedPro Clinic 20 mkr och fick affären och har därmed ansvar för att sköta sitt uppdrag. Finansiärerna försvann dock ganska snabbt efter att affären var klar och nya har inte kommit till.

MedPro har även tappat marknad pga av ytterligare konkurrens efter köpets slutande. Landstinget har haft en träff med VD för MedPro förra veckan. MedPro släpar med räkningar – de sköter dock vården till full belåtenhet liksom avbetalningarna till Landstinget. VD har uttryckligen sagt att han vill driva vårdcentralen vidare och säger sig ha en plan med sikte på ny finansiering.

Dock kan vi konstatera att de inte klarar så mycket till i rådande situation. Av den anledningen har Landstinget säkrat upp med ett danskt ombud i händelse av konkurs. Dessutom har Landstinget en plan för hur hantera patientsituationen i Bålsta om det trots allt skulle bli konkurs. En plan som sätts i verket omedelbart. Landstinget har även genomfört en kontroll och kan konstatera att vården fungerar lika bra som tidigare, och man kommer fram på telefon. MedPro kämpar på.

Vidare när det gäller omställningstiden i det fall det trots allt skulle bli konkurs, så knyter Landstinget direkt kontakt med den konkursförvaltare som tillträder. Den konkursförvaltaren ska, enligt gällande regler, över viss tid driva verksamheten, lösa akuta driftproblem och finna en ny intressent. Och det finns med stor sannolikhet intressenter, vilket bl.a. framkom då vårdcentralen i Bålsta var ute till försälning. Då handlade det om tiotalet företag. I ett sådant fall blir det hela en fråga för beslut i först Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen och sedan i Produktionsstyrelsen på Landstinget.

Alltså kan man som ansluten till MedPro i dagsläget vara lugn. Vården sköts på bästa sätt och oavsett vad som händer blir det ingen hastig stängning. Och Landstinget håller kontroll på vad som händer och sker, dessutom kommer man att agera snabbt om det behövs och har förberett för det.

Håkan Welin
FP Produktionsstyrelsen