Hem | Politik | Dumpar Enköpings kommun miljöfarligt avfall i grannkommunerna?

Dumpar Enköpings kommun miljöfarligt avfall i grannkommunerna?

image

Länsstyrelsen kallade till möte igår angående Veckholms skjutfält. Här kommer en liten rapport från en av deltagarna.

Nyss hemkommen från sakägarmöte gällande expansion av Veckholms skjutfält. Min slutsatser är följande:

1. Enköpings kommun är måna om att Försvarsmakten fortsätter att verka där då den genererar många arbetstillfällen till kommunen. Avfall/nedsmutsning från produktionen framförallt i form av bullerutsläpp dumpar man till stor del till grannkommunerna Håbo och Upplands-Bro som verkar ha vaknat till under det senaste året vad den utökade produktionen kommer att innebära. (Veckholm ligger ute på landet i Enköpings kommun, så det har inte varit lätt att förstå och inse för en Håbobo respektive Upplands-Brobo vad sakfrågan innebär).

2. Försvarsmakten levererade en dålig konsekvensbeskrivning med bla utredare inom FOI vars bakgrund inte kan ses som opartisk i sakfrågan. Man verkar inte ens ha utrett om annan lokalisering av produktion och avfall skulle kunna vara mer lämplig.

Jag inser att det handlar om arbetstillfällen till Enköpings kommun men lämpa inte över avfallet till grannkommunerna. Bättre än så kan både Enköpings kommun och Försvarsmakten. Gör om, gör rätt!

/Anders Thulin